അമ്മ

ആദില No image

മുനകള്‍ തേഞ്ഞുതീരുമ്പോഴും
കോറിയിട്ട വരകള്‍ക്ക്
മാറ്റുകൂട്ടാനവള്‍ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിരുന്നു
പിന്നെയും പിന്നെയും വരച്ച്,
അവളുടെ ഒടിയുന്ന മുനകളെ
വഴിയരികിലുപേക്ഷിച്ച്
തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ അവള്‍
തന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്
മാറ്റുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു
അവസാനം;
തേഞ്ഞുതീര്‍ന്ന അവളെ പിന്നിലാക്കി
അവളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍
മുന്നേറി....
അപ്പോഴും പിന്നില്‍നിന്നവള്‍,
ഒടിഞ്ഞ മുനകള്‍ തപ്പിപ്പിടിച്ച്,
ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്
മാറ്റുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.....

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top