ഉമ്മ

വി. ഹശ്ഹാശ് No image

ഭാരം താങ്ങി
വക്ക് പൊട്ടി
ചൂടേറ്റ്
കരുവാളിച്ച്
പല്ല് കൊഴിഞ്ഞ
അടുപ്പാണുമ്മ.

എരിഞ്ഞൊടുങ്ങും
കൂര്‍ത്ത മുട്ടന്‍ വിറകു-
കൊള്ളികള്‍ക്കിടയിലെ
പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തും
പ്രാര്‍ഥനാ നാളമാണുമ്മ.

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top